ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-17

It's a small world.

A design by a Toronto-based designer, Joel Friesen [blog].

Foreign Exchange Art Poster

The theme of the show was “It's a small world” I chose a map of North and South America made out of other continents to show this because it's clever and not overly distracting.

Oh yeah, he's right. A clever design, I love it ;)