ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-17

CSS @media rule

Ease the Pain with IE6 Printing describes how to turn some elements on on the screen, but turn them off when we going to print the page out.

This is possible by using CSS @media rule, part of CSS2 standard.

ถ้าใช้เท็มเพลตของ Blogger.com ก็ใส่โค้ดนี้เข้าไปหลัง <style>

@media print {
 #header, #description, #sidebar { display: none; }
}

ประหยัดกระดาษได้เหมือนกันนะ

No comments: