ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-14

Book: A Reference Grammar of Thai

2005 Iwasaki, Shoichi and Preeya Ingkaphirom.
A Reference Grammar of Thai.
Cambridge University Press.

Contents

 1. Introduction
 2. The structure of words
 3. Personal reference terms
 4. The structure of noun phrases
 5. Numeral classifiers
 6. Demonstratives
 7. Adjectives
 8. Adverbs and adverbial phrases
 9. Verbs and transitivity
 10. Challengeability marker: /cå/
 11. Modality
 12. Aspect
 13. Linking particle: /kç›/
 14. Speech level particles
 15. Pragmatic particles
 16. Body-part expressions
 17. Copulative sentences
 18. Serial verb construction
 19. Relative clauses
 20. Complementation
 21. Quotation and complementizer /wâa/
 22. Adverbial clauses
 23. ‘Yes/No’ and tag questions
 24. Interrogative and indefinite expressions
 25. Reciprocal, distributive, and collective: /kan/
 26. Passive
 27. Causative
 28. Benefactive and purposive
 29. Potential
 30. Discourse

2 comments:

Oakyman said...

แพงจัง 60 ปอนด์แหนะ

bact' said...

นั่นดิ อีกเล่มที่อยากได้ก็ 100 ปอนด์ T-T