ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-14

สาธิตโปรแกรมที่เข้าประกวด NSC2005

วัืนพุธที่ 19 มกราคม นี้ เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 306 ตึก Main Building สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูรายละเอียดที่นี่

No comments: