ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-28

Somewhere I belong

เห็น บล็อก อ.กิตต์ รูปงานลอยกระทงที่ มธ. รังสิต .. คิดถึง

อยากกลับไปรังสิตจัง (บางกะดีด้วย)

No comments: