ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-27

SIIT Admission - Semester 1/2005

(โฆษณาประจำฤดู / Seasonal ads)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นศ. เทอม 1/2548

Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University
International engineering, science, technology, and management programs in:

  • Computer Science
  • Information Technology
  • Management Technology
  • Engineering Management
  • Telecommunications
  • Instrumentation and Control Systems
  • Mechatronics
  • more...

Application period:

For Submission of MUA scores, SAT, GCSE, IGCSE, 6th/7th Form, IB and Transfer (ยื่นคะแนน/โอนย้าย)
--> now, until Friday May 27, 2005

For SIIT Written Examination (สอบตรง)
--> now, until Friday March 18, 2005

More info on admission, fees, scholarships + application form, available here.

Informal inquiries regarding general process, student life, and all the things that the registration office may not like to tell you .. just pop to siit.net.

// Postgraduate programs

No comments: