ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-20

qaz

qaz wsx edc rfv tgb yhn ujm ik, ol. p;/

3 comments:

Anonymous said...

]'/ [;. pl, okm ijn uhb ygv tfc rdx esz

:P

bact' said...

ok. you got it.

Anonymous said...

any prize? :P