ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-20

GNUWin II

แนะนำกันเข้ามาโดยคุณบิ๊กก้า ณ มึนเช่น (dizzy, for example) นะครับ

GNUWin II : free software collections for Windows

Also, here's what Michael C. Barnes of nOrhTec talks about Alternative Graphics Application. He also mentioned Office TLE and Pladao Office ;)

No comments: