ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-02

m17n-enabled Mozilla

มีใครดูตัวนี้อยู่บ้างครับ? ผมยังไม่ได้ดูละเอียดๆ แต่เหมือนจะเน้นเรื่อง input และ output เป็นหลัก? (i.e. ไม่มีเรื่องตัดคำ)

เพิ่งรู้ว่าเค้าเอามาใส่ใน Mozilla แล้ว (มี patch สำหรับ Firefox 1.0PR แล้วด้วย)

No comments: