ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-03

"Count Up" to Solaris 10

หลังจากปล่อยเบต้าให้มาทดสอบกันเป็นปีแล้ว (รวมทั้งผ่านโปรแกรม Solaris Express ด้วย) ก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการซะที ในวันที่ 15 พ.ย. ที่จะถึงนี้

จากวันนี้ไป ก็ติดตามความสามารถและความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้ ได้จากเว็บ "นับเดินหน้า" ไปที่โซลาริส 10

No comments: