ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-18

W3C XForms in OO.o

OpenOffice.org 2.0 will use W3C XForms standard for its form functionalities.

Microsoft Office 2003 also have the similar form functionalities, in its InfoPath. InfoPath is built on top of XPath and XSLT (among other technologies), but it doesn't supports XForms, yet.

Mozilla will supports XForms as well.

No comments: