ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-14

Swarm Intelligence

As promised to airuko few days ago, here're links to webpages and books related to "Swarm Intelligence".

Swarm Intelligence book from Santa Fe Institute and Swarm Intelligence book by Russell, et al., both available in Amazon.co.uk. / Research group at Santa Fe Institute. / Lots of SI links.

Hmm... this is one of the new (for me) fields that I like to explore.

p.s. airuko, for books, I have the Santa Fe one + will bring it to London + can lend you.

2 comments:

airuko said...

Thank you ka P' bact', both for the information and for promoting my blog - -'

bact' said...

don't worry .. just cook for me everyday la kan 555