ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-13

OpenOffice.org 2.0 will support "language pack"

Details: IZ #10043.

Summary: No need to install many copies of OO.o in the same machine just to get multiple languages support. Instead, install one copy of OO.o + any additional language pack as desired.

No comments: