ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-12

OpenOffice.org 2.0 will use OASIS Open Office XML Format

โอเพนออฟฟิศดอทอ็อก 2.0 จะเปลี่ยนไปใช้ โอเพน ออฟฟิศ เอ็กซ์เอ็มแอล ฟอร์แมต (Open Office XML Format) ตามมาตรฐานของ โอเอซิส (OASIS)

Below are the default file format names and extensions of the coming OpenOffice.org 2.0.

 • Open Office Text [.oot]
 • Open Office Text Template [.ott]
 • Open Office Master Document [.oom]
 • HTML Document Template [.oth]
 • Open Office Spreadsheet [.oos]
 • Open Office Spreadsheet Template [.ots]
 • Open Office Drawing [.ood]
 • Open Office Drawing Template [.otd]
 • Open Office Presentation [.oop]
 • Open Office Presentation Template [.otp]
 • Open Office Formula [.oom]
 • Open Office Database [.odb]

Notice the name of the format, it is "Open Office" -- *NOT* "OpenOffice.org". As the format is intended to be used by any office suite or related application/service, not only for OpenOffice.org software.

More about the format at OASIS Open Office XML Format Technical Commitee website, and at the OpenOffice.org XML project

1 comment:

Isriya said...

จดเก็บไว้ก่อน เอาไปต่อเรื่อง Document Format ได้อีกยาว