ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-08-27

This is MATRIX.

Not just an ASCII picture, it's an ASCII ( ((motion)) ) picture.

ASCII MATRIX

Thanks Tamara for the link :)

1 comment:

Isriya said...

เคยดู starwars : a new hope แบบ ascii ด้วยเหมือนกัน