ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-08-26

43 unbeatable runs, and still counting...

It is Arsenal FC.

3 comments:

Anonymous said...

12 December 2004

ichris

Anonymous said...

12 December 2004

ichris

Gowza said...

as long as Liverpool FC claims the title, don't really care :D

GO LFC!!!!