ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-08-25

Lesser than Bush's IQ

a sale advert in India

3 comments:

Anonymous said...

Well it's understandable with Bush's IQ. but how about thailand's prime minister's ?

bact' said...

our PM?
while i'm not sure about his IQ,
it's pretty clear to everybody that he has a relatively low EQ :P

Pisal said...

Well that is a curious picture though I think that they might wanted to say "Not Less than Bush's IQ" ;)