ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-07

Ronald W. Reagan 1991-2004

Ronald Reagan, the 40th U.S. president, a man who brought down the Cold War, died 1 p.m. Saturday at 93, surrounded by family members at his Los Angeles home.

...

No comments: