ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-27

save the forest -- use no more tree for your files

another proposed concepts for file management in computer:

Chronological & Source Oriented File Management (osnews.com)

3 comments:

Pa said...

อยากจะเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพี่จังเลยคะ
มัความสุขกับการเรียนนะคะ

Gowza said...

Yeah. It makes me feel really bad when I print stuff these days. But It's really hard to read a long article of a computer screen. I am just used to reading off paper. :D>

bact' said...

actually, it's another meaning of 'tree' krub ;)