ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-02

Opensource Solaris ?

ข่าวจาก InfoWorld : Sun considers GPL license for Solaris อ่านความเห็นชาวบ้านชาวเมืองที่ OSNews | Slashdot

No comments: