ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-10

Building OOo with MS VC++ Toolkit 2003 : Issues

Compiled from OOo mailing lists (dev-help@ja, dev@l10n) Additional Resources:
  1. openoffice.s16.xrea.com (VC++ Toolkit 2003 with OOo) [Japanese]
  2. dev-help@ja
  3. IZ #27980 (Visual Studio 2003)
MS Visual C++ Toolkit 2003 do has: C++ command-line compiler and linker (the same as in VS 2003), Standard C++ libraries (including STL) does't has: assembler (workaround: masm32), MFC and ATL libraries joerg.barfurth at sun com reported: IIRC there are some modules (of 'external' origin) that build using a Visual Studio project file. For those projects the VC++ toolkit would be insufficient. tuomo at openoffice org reported:
  • comsupp.lib required for dtranse
  • "old iostram libraries" (as MS refers to) required throughout the source.
olivier at ig com br reported: configure (winenv.set) needs adjustments to pick mspdb71.dll, as OOo 1.1.1 looks to mspdb?0.dll more discussions will follow, in dev@tools

No comments: