ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2009-12-28

The Future of News

ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ อะไร ๆ ก็ The Future of ... (อนาคตของ...)

ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว มาลองดู อนาคตของข่าว กันมั่ง

The News, in the future.

Definition: Everything but News.

Preferred Mediums: Brain implanted RFID chips that were manufactured in our new capital city: Beijing!

Headlines: Why we love big brother, how to avoid thought crimes, and the best ways to vacate the stink hole known as Earth.

Most Reliable Outlets: Animal Planet and clandestine riddles given from a matrix-like oracle.

Voice of the Generation: HAL 9000 (2001: A Space Odyssey), O'Brien (1984), or Ted Williams' cryogenically frozen head (Boston Red Sox).

Core Tenets: Submission and obedience to the New Word Order!

เอามาจาก The Evolution of the News โดย MADATOMS. via @thanr

technorati tags: , ,

No comments: