ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-23

seminar on Chairat's "Nation-State"

“รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่” — ผมชอบหนังสือเล่มนี้มาก
คู่กับ “วาทกรรมการพัฒนา” ของ อ.ไชยรัตน์ เช่นกัน


ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิจารณ์หนังสือ

รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่
Nation-State and the New World (Dis)Order

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2550
เวลา 13.30 – 17.00 น.
ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำเสนอโดย:

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร [wp]
ภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วิจารณ์โดย:

ดำเนินรายการโดย:

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

จัดโดย:

[ ลิงก์ ฟ้าเดียวกัน | ผ่าน ประชาไท ]

technorati tags: , ,

1 comment:

Mk said...

เห็นชื่อขึ้นต้นด้วย ไชยๆ แล้วเสียววูบเลย :D