ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-14

14 October 2007 / today

วันนี้ 14 ตุลา

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนัก

อุดมการณ์ “เสรีภาพ เสมอภาค” ถูกบิดเบือนไปเป็น “สมานฉันท์”
คนเราจะสมานฉันท์กันได้อย่างไร ถ้าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค
“สมานฉันท์” เพื่อกด เพื่อหยุด โครงสร้างลำดับชั้นของสังคม, ที่ไม่เสมอภาค, ให้แช่แข็งอยู่อย่างนั้น ?

แนวรบใหม่ในพื้นที่เสมือน สู้กันหนักขึ้น ด้วยชุดพ.ร.บ.ไฮเทค ...

technorati tags: ,

No comments: