ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-09-27

PHP IDE for Eclipse

PDT เป็นเครื่องมือพัฒนา PHP บน Eclipse ซึ่งทำงานเชื่อมกับ Web Tools ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่งออกรุ่น 1.0 มาเมื่อไม่ถึงสองอาทิตย์ก่อน (2007.09.18)
ต้องใช้กับ Eclipse 3.3 และ Java 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น

update url: http://download.eclipse.org/tools/pdt/updates/

NetBeans สำหรับ Java*
Eclipse สำหรับที่เหลือ

*โดยเฉพาะ Java SE และ Java ME / และถ้า NetBeans 6.0 ออกเมื่อไหร่ ก็เพิ่ม Ruby on Rails ลงไปด้วย :D

technorati tags: , ,

No comments: