ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-09-16

No sound in Gusty

Gusty Gibbon pre-releases have at least one serious audio problem -- they make no sound at all.

Look at "Bugs assigned Ubuntu Audio Team" list, you can find lots of bugs titled with "no sound", "sound lost", "sound missing", ... and Google results of "no sound ubuntu gusty" do pretty the same.

My VAIO PCG-V505CP faced this problem as well in recent weeks (after upgrading from Ubuntu 7.06), but after make a fresh install with 7.10 Tribe 5 Live CD, it works again.

Happy working with music.

technorati tags: , ,

3 comments:

Nakkapat said...

Hmm...I'm an anti-ubuntu.

bact' said...

No sound again after update new packages - -"

may be better wait til the official release - -"

Nattawut said...

ขอบคุณสำหรับ link ครับ