ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-09-28

the beauty is in the eyes of the beholder

อำนาจ เกิดจากการ ให้อำนาจ

‘จรัล ดิษฐาอภิชัย’ ยังเป็น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

technorati tags: ,

No comments: