ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-07-06

personal is personal

ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เป็นของเรา

เราต้องการ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

เดินเข้าร้านกาแฟ ต้องลงเวลาเข้าออก
เดินเข้าโรงหนัง บันทึกว่าดูเรื่องอะไร
เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต ขอดูบัตรประชาชน

จะเก็บนั่นเก็บนี่ ตรวจตราสอดส่อง(แส่)ไปทุกเรื่อง - แล้วคุ้มครองป้องกันอะไรให้เราไหม ? มีหลักประกันอะไรให้เราไหม ?

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นของคุณ

technorati tags:

1 comment:

a_goo said...

อยากทราบสถานะของร่างพรบ.นี้ตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่
หรือว่าประกาศไปแล้วคะ?
มี link ที่ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้คล้ายตอนที่
พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมฯ มีเปิดให้แสดงความคิดเห็น
หรือเปล่า ?