ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-06-12

"operating system not found", again

เฮ้อ เป็นอีกละ อาการนี้ เดี๋ยวพรุ่งคงต้องไปพันธุ์ทิพย์อีก ซ่อม :(

technorati tags:

No comments: