ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-06-10

Military Justice Is to Justice as Military Music Is to Music

“Il suffit d'ajouter ‘militaire’ à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi la justice militaire n'est pas la justice, la musique militaire n'est pas la musique.”

“It is enough to add ‘military’ to a word to make it lose its significance. Thus military justice is not justice, the military music is not the music.”

“หากเราเพิ่มคำว่า ‘ทางทหาร’ ต่อท้ายคำใด ก็เพียงพอแล้วที่ทำให้คำคำนั้นสูญเสียความหมายที่แท้จริงของมันไป ดังนั้น ความยุติธรรมทางทหาร จึงไม่ใช่ความยุติธรรม ดนตรีทางทหาร ก็ไม่ใช่ดนตรี”

จอร์จ เคลม็องโซ
นักการเมืองฝ่ายซ้ายคนสำคัญของฝรั่งเศส, อดีตนายกรัฐมนตรีสมัยสาธารณรัฐที่ 3, ผู้ต่อต้านระบอบทหารและการล่าอาณานิคม

ต้นฉบับฝรั่งเศสและแปลไทยจาก ปิยบุตร แสงกนกกุล : ชำแหละคำวินิจฉัยคดียุบพรรค
แปลอังกฤษโดย AltaVista Babel Fish

อีกสำนวน ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ในภาษาอังกฤษ คือคำพูดโดย Groucho Marx นักแสดงตลกชาวอเมริกัน:
“Military Justice Is to Justice as Military Music Is to Music”

Justice - R.I.P.
“ไว้อาลัย แด่ความยุติธรรม”
(ขนาดพอดีใส่เป็นรูปใน Messenger / IM)

technorati tags: , ,

No comments: