ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-06-20

International Press Telecommunication Council

International Press Telecommunication Council
IPTC focussed on developing and publishing Industry Standards for the interchange of news data.

IPTC News Exchange Formats (inc. NewsML), IPTC NewsCodes (taxonomies, controlled vocabularies), IPTC Photo Metadata

มาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว

technorati tags: , ,

No comments: