ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-06-18

behind that (farmed) salmon steak

บทความชุด “รู้จักแซลมอน ก่อนเป็นเมนูขึ้นโต๊ะ”
แปล/เรียบเรียงโดย วิทวัส ศักดา, ท้องถิ่นสนทนา www.localtalk2004.com
จาก “What lurks behind that farmed salmon steak ?” และ “137 species rely on pacifiec salmon” โดย ecotrust

  1. รู้จักแซลมอน - ก่อนเป็นเมนูขึ้นโต๊ะ
  2. หลากชีวิตที่พึ่งพาแซลมอน
  3. ราคา (ซ่อนเงื่อน) ที่คุณต้องจ่าย

ดูภาพการ์ตูนแซลมอนน่ารัก ๆ มากมายที่ SectionZ

หน้าแนะนำ - ดูแล้วคุณจะ เอ่อ งดแซลมอนไปอีกนาน (จนกว่าจะลืม)
The Hidden Costs of Farmed Salmon

[ ลิงก์ SectionZ | ผ่าน Local Talk ]

technorati tags: ,

1 comment:

Unknown said...

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นชัดว่าคนที่นี่ (British Columbia, Canada) นิยม wild salmon มากกว่า

เลยมีเหตุการณ์ร้ายกว่าเดิมคือ supermarket ขาย farmed salmon แต่ติด sticker หน้า pack ว่าเป็น wild salmon! แค่ก็โดนจับไปแล้วเพราะที่นี่มีการสุ่มตรวจ

ถ้าเรื่องการรณรงค์ไม่ทาน farmed salmon ในเมืองไทยได้ผลขึ้นมา ก็เห็นว่าน่าจะมีการสุ่มตรวจแบบนี้ด้วย เพราะอาจลงเอยมีคนโกงคล้ายๆกัน