ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-16

Thai higher education updates from Prof. Vicharn's blog

จากบล็อก “สภามหาวิทยาลัย” ของ ศ.วิจารณ์ พานิช

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของ 10 สถาบันแรกในประเทศไทย - ในฐานข้อมูล ISI
(ตามลำดับ) มหิดล จุฬา เชียงใหม่ สงขลา เกษตร เอไอที ขอนแก่น สวทช. บางมด กระทรวงสาธารณสุข
สิบอันดับแรกโดยรวมจำนวนผลงานสูงขึ้น ยกเว้น สวทช.และบางมด
- ธรรมศาสตร์ไม่ติดตามเคยครับ

ชื่นชมนวัตกรรมการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของจุฬาฯ
แยกกลไกเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ออกจากกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกับการจัดค่ายนักเรียน
หลงยุคอยู่กับการ "รับ" นักศึกษาไม่ได้แล้ว ต้อง "เสาะหา" และ "สร้าง" นักศึกษา

technorati tags: ,

1 comment:

Beamer User said...

อาจารย์หมอ ช่างเป็นผู้ดีที่กัดได้แสบ ๆ ถึงหัวใจเหลือเกิน
ครับ