ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-14

Thai HCI/usability blogs

technorati tags:

1 comment:

suriyapat said...

เฮ้ย อาร์ท ฉันไม่ค่อยได้ up เรื่องนี้เลยหวะ ไว้เดี๋ยวมีเวลาจะเอางาน thesis ที่เป็น physical interface มาให้ดู