ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-15

MTG - CLAM - IUA - CREATE

คราวที่แล้ว แนะนำ Music Technology Group (MTG) ที่ Universitat Pompeu Fabra (UPF) ไป

วันก่อน เข้าไปดูรายชื่อโครงการใน Google Summer of Code ก็ไปเจอชื่อมหาลัย UPF อีกรอบ คือโครงการ “CLAM ( at the Universitat Pompeu Fabra)”

CLAM เป็นไลบรารีสำหรับพัฒนางานด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปลี่ยนรูป สัญญาณเสียงและดนตรี (ภาษา C++ ; สัญญาอนุญาต GPL ; Windows, GNU/Linux, Mac OS X) เขาว่าทุำกอย่างเป็นวัตถุ (object) หมด แล้วก็ยืดหยุ่น ใช้งานได้หลากหลาย — kijjaz (myspace) สนป่าว? :D

โครงการ CLAM นี้ พัฒนาโดย Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA), Universitat Pompeu Fabra (ร่วมกับ CREATE - Center for Research in Electronic Art Technology ที่ UC Santa Barbara)

สถาบัน IUA นี้เน้นการศึกษาและวิจัยด้านสื่อดิจิทัล โดยครอบคลุมทั้งด้าน ภาพ เสียง ดนตรี การโต้ตอบ ประสาทวิทยา การรับรู้ อารมณ์ ปัญญาประดิษฐ์ การทำเหมืองข้อมูลและเว็บ - เรียกว่ารอบด้านการสื่อสารล่ะ

ดุริยางคศิลป์ มหิดล, ดุริยางคศาสตร์ ศิลปากร สนใจมั่งป่าว :D

Sound and Music Computing .org

technorati tags:

1 comment:

suriyapat said...

ลองหัดพวก patch programming สิอาร์ท พวก PureData หรือ MAX/MSP + Jitter ไม่ก้อ Eyesweb

ตอนนี้งานมันผสมกันหมดแล้ว เรียกไม่ถูกว่ามันคือ digital music หรือ moving images หรีือ animation วันก่อนไปฟัง Lev Manovich เค้าบอกว่ามันคือ Remix น่ะ