ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-13

NSTDA-SIIT Scholarships for Master Students

More than 20 - scholarships, covering tuitions and educational support fees, are available for SIIT master programs.

SIIT offers degrees in Civil Engineering, Environmental Technology, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Engineering Management, Management Technology, Information Technology, Computer Science, and Communications.

More info, contact the academic programs or faculty members in the fields of your interest.

technorati tags: , ,

No comments: