ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-13

groovy.blogs()

GroovyBlogs.org รวม feed เกี่ยวกับ Groovy และ Grails

ตัวเว็บ เขียนโดยนาย Glen Smith ด้วย Grails ภายในเวลา 20 ชั่วโมง

technorati tags: , ,

No comments: