ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-14

Dataverse Network project

An Introduction to the Dataverse Network as an Infrastructure for Data Sharing
by Gary King, Department of Government + Institute for Quantitative Social Science, Harvard University

Abstract:
We introduce a set of integrated developments in web application software, networking, data citation standards, and statistical methods designed to put some of the universe of data and data sharing practices on somewhat firmer ground. We have focused on social science data, but aspects of what we have developed may apply more widely. The idea is to facilitate the public distribution of persistent, authorized, and verifiable data, with powerful but easy-to-use technology, even when the data are confidential or proprietary. We intend to solve some of the sociological problems of data sharing via technological means, with the result intended to benefit both the scientific community and the sometimes apparently contradictory goals of individual researchers.

Also see related research on data sharing and informatics.

technorati tags: , , , , ,

No comments: