ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-31

YouMedia video

บันทึกการเสวนา “ยูเฟส ยูมีเดีย” มาแล้ว

วิดีโอ (WMV) 3:27 ชั่วโมง
ดาวน์โหลดด้วย torrent: http://tracker.inet.co.th/torrents/youfest.torrent

บันทึก/แปลง/แบนด์วิธ โดยทีมงาน INET — ขอบคุณคร้าบ

technorati tags: , ,

No comments: