ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-05

The Root of All Evil ?

“ เพราะ อะไรน่ะหรือ พูดกันแบบตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่า เพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลจากคณะทหาร ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นคณะที่ยืนอยู่ในฝักฝ่าย และไม่มีทางที่จะสร้างการยอมรับให้กับอีกฝ่าย นับประสาอะไรที่จะสร้างการยอมรับให้กับผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ที่จะอยู่ร่วมด้วยกับคนอีก 73 จังหวัดที่เหลือ ”

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข : ระเบิดที่ฟ้องว่า ‘คณะรัฐประหารคือปัญหา’

technorati tags: , ,

1 comment:

PPhetra said...

ผมว่า ประโยค ข้างบนนี้
เปลี่ยนแค่ไม่กี่คำ
ก็ apply เข้ากับ รัฐบาลไหนๆก็ได้นะ