ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-04

KnowledgeVolution installation how-to

วิธีติดตั้ง KnowledgeVolution
(ระบบที่ใช้ใน GotoKnow.org, Learners.in.th, Researchers.in.th, ...)

หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกัน แต่ทำตามไปเรื่อย ๆ ได้

technorati tags: , ,

No comments: