ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-12-24

Code 2.0

หนังสือเล่มใหม่ของ Lawrence Lessig

Code 2.0

เล่มนี้เป็นเล่มที่ต่อเนื่องจาก “Code and Other Laws of Cyberspace”

ดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรี, ดัดแปลงแก้ไขแจกจ่ายได้ตามสัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License

technorati tags: | |

No comments: