ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-22

Thursday Media Seminars

สัมมนา/เสวนา เรื่องสื่อที่ธรรมศาสตร์ เร็ว ๆ นี้ — ไม่เสียค่าใช้จ่าย


คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ขอเชิญบุคคลทั่วไปร่วมสัมมนา:
“ปัญหาจริยธรรมสังคมไทย : สื่อจะช่วยได้อย่างไร?”
พฤ 23 พ.ย. 2549 8:30-15:00 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถ.รองเมือง ปทุมวัน
(กรุณาสำรองที่นั่งที่ 0-2613-2703, 0-2221-0830)


โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มธ. ขอเชิญบุคคลทั่วไปร่วมเสวนา:

  • “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเข้าใจมนุษย์ (ผู้หญิง)”
    พฤ 16 พ.ย. 2549 13:00-16:00 น.
  • “วัฒนธรรมประชาธิปไตยอยู่อย่างไรไม่ให้แตกร้าว”
    พฤ 30 พ.ย. 2549 13:00-16:00 น.
  • “รัฐธรรมนูญ การปฏิวัติวัฒนธรรมสื่อกับการเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไทย”
    พฤ 7 ธ.ค. 13:00-16:00 น.

ณ ห้อง C5 ตึกสำนักหอสมุด (เดิม) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ใครสนใจก็ไปได้นะครับ :)

tags: | |

No comments: