ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-21

Get the FACT


Freedom Against Censorship Thailand
กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย

http://facthai.wordpress.com/

แถลงข่าว / Press release

tags: | | | |

No comments: