ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-14

Optimistic Thailand

บางกอก โอเค!
เชียงใหม่ เยเย!
ขอนแก่น ฮูเร!

Bangkok-OK!
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ในประเทศไทย

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ติดตามได้ที่นั่น — คั่นไว้ซะ ;)

[ผ่าน girl friday]

tags: | | | | | |

No comments: