ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-14

13 Internet Enemies

Reporter without Borders: รายชื่อ 13 ศัตรูอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2549
เบลารุส พม่า จีน คิวบา อียิปต์ อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม

tags: | |

No comments: