ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-24

aesthetics of the deaths

ผังภาพ แผนภูมิ เกี่ยวกับความขัดแย้งอิสราเอล-เลบานอน

info aesthetics .. visualizing the 2006 Israel-Lebanon conflict

middle east ceasefire infographic
Who backs immediate ceasefire?
The Independent (UK newspaper) frontpage.
“That message would take up less space as words, but somehow the impact wouldn't be quite the same.” — kotke.org

israeli/lebanese coffin counter
Israeli & Lebanese Deaths
Captured from moiz.ca.
“a simple, repetitive diagram that visualizes the proportionality of deaths in the on-going conflict between Isreal & Lebanon. each coffin represents a single person killed.” — infosthetics.com

More mideast conflict infographics:

tags: , , , , , ,

2 comments:

anpanpon :P said...

แหม ภาพมันแรง ชัดเจนจริงๆ

burlight said...

You will like this article.

http://www.texasobserver.org/article.php?aid=2255

military bullying over the past 110 years—a century of interventions around the world that resulted in the overthrow of 14 governments—in Hawaii, Cuba, the Philippines, Puerto Rico, Vietnam, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panama, Chile, Iran, Grenada, Afghanistan, and … Iraq.