ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-19

You can bet on Idea Markets

Forget the brouhaha over the Pentagon's futures market on terrorism. By gathering collective wisdom, idea markets can improve your forecasting, knowledge management, and decision making.
— Ajit Kambil, HBS Working Knowledge

You Can Bet on Idea Markets

No comments: