ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-20

A Very Happy New Year

“ นี่ถ้ามึงใหม่ได้แค่นี้ อย่าใหม่เลยเหอะ ปีห่าไรเนี่ย ”

นามจอ ของคุณน้องชายผม โห ...

No comments: