ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-28

Three dangerous phrases and Two dangerous behavior

สามประโยคและสองพฤติกรรมอันตรายที่กัดกร่อนสังคมไทยที่สุด

สามประโยคที่ว่าคือ “ใครๆ เขาก็ทำกัน” “ช่าง(หัว)มัน” และ “คนดีไม่ควรเปลืองตัว”
สองพฤติกรรมอันตรายนั้นคือ นิสัยปากว่าตาขยิบ (double standard) และนิสัยมักง่าย

สามประโยคและสองพฤติกรรมอันตรายที่กัดกร่อนสังคมไทยที่สุด (1), Fringer.org

โพสต์เป็นครั้งที่สี่ Blogger มันลบตลอดเลย :(

No comments: